Златни спонзор - Кевићкомерц, Глободер

Мирослав Тодосијевић-Кевић живи и ради у селу Глободер, надомак Крушевца. Велики је обожавалац фруле и пријатељ уметничког рада Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца. Његов допринос припреми и реализацији фестивала "Фрула фест 2010" је велика подршка културним напорима народних уметника крушевачког краја за новим облицима међународне културне сарадње и афирмације појединачних музичких и уметничких међународних вредности у области народног музичког стваралаштва.